Concept - Het doel van deze wedstrijd

Waarom?

Er was al een tijd dat een gebrek aan motivatie de innovatie in de Belgische ondernemingswereld onderdrukte. Daarom zijn wij in 2004 gestart met het uitreiken van de Innovation Awards. Ieder jaar worden diverse sectoren onder de loep genomen en de laatste jaren hervallen we steeds in het uitreiken van een innovatie prijs voor dezelfde sectoren. Vandaar dat onze prijs de laatste jaren steeds meer onder de term RIEM awards wordt gepubliceerd. De sectoren die wij hierin opgenomen hebben zijn namelijk: Recreatie, Industrie, Educatie en Marketing.

Hoe kiezen wij een winnaar?

Omdat we willen voorkomen dat ieder jaar opnieuw dezelfde bedrijven met de hoofdprijs gaan lopen, werd beslist om ieder jaar een thema te kiezen die onze leidraad vormt bij de beoordelingen. Dit jaar is deze leidraad gebruiksgemak – Comfort voor de gebruiker. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waar veel meer de nadruk op design lag.

Hoe kiezen wij de kandidaten die in aanmerking komen?

De kandidaten kunnen zelf hun dossier bij ons indienen. Indien er voldaan is aan diverse criteria en het dossier volledig verklaard is, komt het bedrijf in aanmerking voor de prijs. Nadien zal een jury beslissen welke kandidaat per sector met de eer en de geldprijs gaat lopen.